Skip to content

Daily Archives: October 8th, 2013

Първата книга за новата ера в академичното писане

Тайните на качествения текст в образованието и бизнеса В началото на академичната година „Ентусиаст“ издава „Наука със стил: писане на дипломен проект“.  46 години след ненадминатата до днес „Как се пише дипломна работа“ на Умберто Еко излиза книга, която запълва сериозна празнина в българското книгоиздаване.  Тя насочва читателите и авторите към съдържателни аспекти в непокрит […]