Skip to content

Резултати от онлайн проучване, проведено по повод 24 май

Според проучване на издателство „Ентусиаст”:
Най-малко хора предпочитат да гледат телевизия в свободното си време

Това показват резултатите от онлайн проучване, което проведохме по повод 24 май, Деня на славянската писменост и култура. Проучването беше проведено с научна цел и в него взеха участие 377 души. Повечето от тях са жени (83,3%), а възрастовата група, в която попадат 45% от участниците, е от 25 до 34 години. Анкетираните от възрастовата група 18-24 години са 25%. 44,8% са завършили висше образование със степен магистър, а 23,3% имат степен бакалавър.
В началото на анкетата поставихме поредица от въпроси, свързани с предпочитанията на анкетираните за заниманията им в свободното време.
Анкетата започва с въпрос какво обичат да правят най-често в свободното си време респондентите. Най-много отговори – 51,7% е четенето на книги. С висока стойност (13,8%) като занимание е посочен отговорът „разходки сред природата“, следван от „излизане с приятели“, избран от 10,3% от анкетираните.
Вторият въпрос цели да открои заниманието, което заема второ място по важност за анкетираните. 17,5% предпочитат излизането с приятели, но високи стойности показва и сърфирането в интернет – 14,6%. Част от респондентите (27,9%) са посочили четенето на книги като занимание, което поставят на второ място по важност за тях.
Третият въпрос цели да открои третото по важност занимание за анкетираните. С 16,2% се отличава сърфирането в интернет, следвано от излизането с приятели (15,9%), четенето на книги (14,1%) и посещението на кино/опера/театър (14,1%).
На базата на трите въпроса и дадените към тях отговори можем да направим следните изводи:
Най-предпочитаното занимание за 31,23% е четенето на книги, следвано от излизане с приятели (14,6%), сърфиране в интернет (13,1%), разходки сред природата (12,03%), посещаване на кино, театър, опера (8,33%), слушане на музика (5,3%), хоби (4,6%), други занимания с компютър (4,6%), спорт (3,4%) и на последно място гледане на телевизия (2,93%). Тези проценти изразяват сумарно изводите от общо трите въпроса, отнасящи се към заниманията за свободното време.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *
*
*