Skip to content

Tag Archives: български

Как са празнували и празнуват българите?

„Ентусиаст“ издаде книгата „Български традиционни празници и обичаи“ от Валентина Шарланова Как са празнували българите? За това ни разказва в книгата си д-р Валентина Шарланова – етнограф, ерудиран познавач на българската традиционна култура. Авторката ни предлага увлекателен и синтезиран очерк на обичаите, свързани с традиционния празничен календар на българите. Календарните празници и обичаи от прединдустриалната […]